मखाना म्हणजे काय? Makhana Meaning in Marathi

माखणा, ज्याला फॉक्स नट्स म्हणूनही ओळखले जाते, मराठी पाककृतीमध्ये एक महत्त्वपूर्ण स्थान आहे, जे केवळ पाककृतीच नव्हे तर आरोग्य फायद्यांचा खजिना देखील देते. हा लेख मराठी संस्कृतीतील मखानाचे सार, त्याची …

Learn more